Clustering

Birbirinden bağımsız olan Disk, Sunucu ve İşletme Alanlarının çeşitli amaçlar için, tek bir yapı gibi kullanılabilmesine yarayan yöntemler bütünüdür.

Devamı
  Disk Clustering (RAID)

Hard disk yapıları üzerinde RAID sisteminin yararı, veri bütünlüğünü, hata toleransını, veri işleme yeteneğini ve toplam disk kapasitesini artırmasıdır.

Devamı
  Server Clustering

Bir sunucu cluster yapısı oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır

Devamı
  Virtualization

Sanallaştırma (virtualization) host olarak isimlendirilen birden fazla işletim sisteminin aynı fiziksel cihaz kaynaklarını (resources) paylaşarak çalışmasını ifade eder.

Devamı
  Zone Clustering

Disaster Recovery’nin zone clustering çözümündeki hedef, bu durumlarda veri kaybedilmemesi ve sistemin farklı bir fiziksel lokasyonlardanda çalışmaya devam etmesini sağlamaktır.

Devamı