Zone Clustering

Tesla Veri ve Haberleşme Merkezinde, şirketinizin güvenlik ve kesintisiz çalışma planına en uygun zone kümeleme hizmetlerini alabilirsiniz.

Alan Kümele (Zone Clustering)

Felaketin tanımını fiziksel ve / veya elektronik olarak sistemin veya verilerin çalışmaz hale gelmesi durumu olarak tanımlayabiliriz. Disaster Recovery çözümlerinde hedef; bu durumlarda veri kaybedilmemesi ve sistemin farklı bir fiziksel lokasyondan çalışmaya devam etmesinin sağlanmasıdır. Geri dönüş senaryosu ise işin en önemli kısmıdır. Üç temel soruya yanıt aranır;

Felaket Anında

 • Hangi andaki duruma (Return Point Ojective-RPO)
 • Ne kadar süre içinde (Return Time Objective-RTO)
 • Hangi performansla (Return Performance Objective-RpO) dönülecek?

Doğru projelendirme, bu soruların yanıtlarını sağlayacak tasarımı esas alır. Günümüzde bilişim sistemleri oldukça kritik görevleri yerine getirmekte, bu sebeple bu sistemlerin herhangi bir sebeple işlemez hale gelmelerinin oldukça olumsuz sonuçları olabilmektedir. Bilişim sistemlerini işlemez hale getirecek en önemli sebeplerden birisi “felaketler”dir. Felaketler yalnızca doğal değil, insanlar tarafından meydana getirilebilen acil ve olağandışı durumları da içermektedir. Bilişim sistemlerini ve genel olarak iş sürekliliğini etkileyen felaketler, kaynaklarına göre üç kategoride değerlendirilebilirler;

Doğal felaketler

 • Sel ve Su baskınları
 • Kasırga, fırtına
 • Yer kayması
 • Deprem

İnsan Yapımı 

 • Yangın
 • Savaş ve terörizm
 • Ayaklanmalar
 • Grev
 • Siber ataklar

Hybride (doğal ve insan kaynaklı) 

 • Enerji kesintisi
 • İletişim kesintisi
 • Ulaşım kesintisi

Herhangi bir felaket durumunda bilişim sistemleri ve buna bağlı olarak iş süreçleri saatler, günler, haftalar boyunca durabilir. Sistemin bu şekilde etkilenmesi geniş kitleleri mağdur edebilir. Kamu bilişim sistemleri genelde çok daha yaygın bir kitleye (vatandaşlar) ve kurumlara (özel ve kamu) hitap ettiği için bu sistemlerin durması mağduriyetin etkisinin ve maliyetinin de çok yüksek olmasına yol açacaktır. Bu sebeple kamu (ve özel) bilişim sistemlerinin felaketlere hazırlıklı olmaları ve İş sürekliliğini felaket durumunda dahi devam ettirebilir olmaları oldukça önemlidir. Felaketin kurum üzerinde etkileri aşağıdaki gibidir;

Doğrudan Zarar;

Felaketler doğrudan binaları ve dolayısıyla bilişim sistemi donanımlarına zarar verebilir ve sistemleri kullanılamaz hale getirebilir.

Erişilememe;

Binalar zarar görmüş olabilir ve personelin binalara girmesi oluşturduğu tehlike sebebiyle mümkün olmayabilir.

Güç Kaynağı Kaybı;

Elektrik vb. altyapısı zarar görmüş olabilir ve sistemler bu sebeple çalıştırılamaz halde olabilir.

Ulaşım Kesintisi;

Yol, köprü vb. ulaşım altyapısı zarar görmüş olabilir ve sistemi yürütecek personelin sisteme erişimi mümkün olmayabilir.

İletişim Kesintisi;

Veri ve ses iletişim altyapısı zarar görmüş olabilir ve bu sebeple sistemlerin görevlerini yapması mümkün olmayabilir. Felaketten kurtarmanın önemi aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmaktadır;

 • Varlıkların ve kayıtlarının korunması; Felaket meydana geldiğinde bilişim sistemlerinde tutulmakta olan bilgi ve kayıtların korunması, bunlara felaket sonrasında ve normal düzene geçildiğinde erişilebilmesi gerekmektedir.
 • Faaliyetlerin yeniden başlaması; Felaket sonrasında normal düzene geçişin sağlanabilmesi ve iş faaliyetlerinin felaket öncesinde olduğu gibi yürütülebilmesi sağlanmalıdır.
 • Personelinin korunması; Bilişim sistemlerini ve iş faaliyetlerini yürüten kişilerin korunması ve sistemlerin devamlılığını felaket sonrasında devam ettirebilmeleri sağlanmalıdır.
 • Yönetiminin sürekliliğinin sağlanabilmesi; Felaket olduktan sonra ve normal faaliyetlerin tekrar başlamasına kadar geçen süre içinde yönetim faaliyetlerinin işleyişi sağlanmalıdır.