Server Clustering

Tesla Veri ve Haberleşme Merkezinde, veri güvenlik ve alan ihtiyacınıza en uygun Sunucu kümeleme hizmetlerini alabilirsiniz.

Yüksek Erişilebilirlik (High-availability) Clusterları

Bu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olarak özetleyebiliriz. Böylece özellikle kritik önem içeren hizmetler kesintisiz yada minimum kesinti süresiyle hizmet vermeye devam edecektir. Cluster içindeki arızalı sunucuya müdahale edilip tekrar cluster ortamına dahil edilebilmesi sırasında hizmet kesintisiz olarak devam edecektir. Bu özelliği Failover olarak adlandırıyoruz. Yine görüyoruz ki cluster ortamında ne kadar çok node olur ise sağlanılan hizmette ya da serviste kesinti olabilme ihtimalinin de o denli düşeceğidir. Bu cluster yapısında en yaygın olan konfigürasyon iki node ile oluşturulan clusterdır. Aktif-Pasif şekilde çalışır. Bu demektir ki bir sunucu sürekli hizmet sağlarken diğeri pasif bir biçimde birinci sunucuda oluşabilecek olası bir soruna karşı arka planda beklemektedir. Bir sunucunun sürekli bir şekilde pasif halde beklemesi pahalı bir çözüm gibi görülebilir fakat olası bir hizmet kaybında ne kadar sürede sunucu tekrar devreye alınabilir ve bu süre kaybı ilgili kuruluşta yaratacağı maddi ve müşteri gözünde itibar kayıpları ne olacaktır, bunların değerlendirmesi dikkatli bir biçimde yapılmalıdır.

Yük Dağıtımlı Clusterlar (Load-Balancing clusters)

Bu tarz cluster’larda ise yine birden fazla sunucu belirli bir servis ya da hizmeti oluşan işlem yükünü ortak bir biçimde paylaşarak kullanırlar. Burada aynı hizmetini veren birden fazla sunucu NLB (Network Load Balancing) ile sanal bir ip adresi oluşturularak ortak bir havuzda toplanır ve bu ortak ip adresine gelen tüm istekleri NLB tarafından havuzdaki sunuculara yönlendirilir. Sıradaki isteğin havuzda bulunan hangi sunucuya ileteceğine NLB karar verir. Sunucumuz şu anda tüm isteklere karşılık verebilecek kadar güçlüde olsa sonuçta bir tek fiziksel bileşeni temsil ettiğinden oluşabilecek herhangi bir problemde hizmet dağılımı hem de Failover yapabilmeniz hizmet kalitenizi büyük oranda arttıracaktır. Burada yine sunuculardan birinin devre dışı kalmasını, son kullanıcılarınız fark etmeyecektir.

Yüksek Performanslı Clusterlar  (High-Performance Computing Clusters)

Yüksek performansı amaçlayan cluster’lar ise adı üstünde çok yüksek hesaplama gücü gerektiren programlar, uygulamalar için hazırlanırlar. Birçok proje kendi misyonuna göre bu amaçların belli bir kısmından faydalanır. Bazı clusterlar önceliklerinde sürekliliği en başa alırken bazıları yüksek performansı gözetmek durumundadır.

Network Load Balancing (NLB) Çözümleri

NLB çözümü, fault tolerance teknolojisinin yanında performans için geliştirilmiş bir yüksek erişebilirlik teknolojisidir. NLB çözümlerini servis bazlı çalışan sunucularda desteklemektedir. NLB teknolojisini uygulayabileceğimiz temel servislere terminal servis, web servis, streaming media servis vb. servislerde uygulayabilmekteyiz. NLB teknolojisi ile hata anında servisin duraksamaması avantajını yaşadığımız gibi, performans içinde kullanabilmekteyiz. NLB servisi, arka tarafta DNS Servisini kullanarak, Farm içinde bulunan NLB sunucularının o anki performans değerlerine göre mevcut yükü, yeni gelen isteği daha az performansta çalışan sunucu üzerine pay ederek dengelemektedir. Farm içinde bulunan NLB sunucularımızdan bir tanesi hatalı duruma düştüğü zaman, diğer NLB sunucumuza / sunucularımıza gelecek olan istekleri yönlendirmektedir. Eğer NLB çözümünü fault tolerance mimarisi yerine performans için yaptıysak, kullanıcılarımız servis kesikliğini yaşamayacaklardır ama uygulamalarını çalıştırdıkları zaman süresi içinde, hatalı sunucunun farm içinde olmadığını hissedeceklerdir. Çünkü hatalı sunucu gidecek olan bağlantıları da, sistemin sürekliliğini sağlamak adına çalışır durumda ki sunucumuza yönlendirilecektir.

Cluster ve NLB Teknolojisinin Yararları

High Availability

Türkçe karşılığı olarak yüksek erişebilirlik olarak çevirebiliriz. Bu demek oluyor ki sistem her durumda çalışmak üzere dizayn geliştirilmiştir. Çalışmış olduğumuz uygulamalarımızı, servislerimizi birden fazla sunucu üzerine yayarak, herhangi bir sunucu üzerinde oluşabilecek hatadan dolayı, çalışan sistemin etkilenmemesi için kullanılmaktadır.

Scalability

Türkçe karşılığı olarak ölçeklendirilebilirlik, genişletilebilirlik olarak çevirebiliriz. Cluster ve NLB yapıları, mevcut sistem üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmadan ve çalışan sistemin devamlılığını bozmadan büyütmemize olanak sağlayan özelliğidir. Sistemimiz çalışır durumdayken, cluster ve NLB içinde bulunan NOD’lardan herhangi bir tanesinin RAM, CPU vb.. parçaları üzerinde değişiklik yapmamıza imkan tanımaktadır.

Manageability

Türkçe karşılığı olarak yönetilebilirlik olarak çevirebiliriz. Geliştirilen cluster yapıları içinde ki NOD’larımızı yönetmemiz bu teknoloji ile çok kolay bir hal almaktadır. Cluster uygulamalarımızı sanallaştırma üzerine yoğunlaştırdıysak mevcut sunucularımızın image’ini almamız, backuplamamız çok daha rahat olmaktadır. Cluster veya farm içinde bulunan NOD’larımızı tek bir noktadan, merkezi olarak yönetmemiz gibi birçok avantajları bizlere sunmaktadır. Bu noktadan sonra ki kısım yazılımdan bağımsız olarak tamamen donanıma bağlı mevcut hazırlamış olduğumuz Fault Tolerance alt yapımızın donanım tarafını inceleyeceğiz. Bu bölümden sonra ki paylaşacak olduğumuz bilgi tamamen donanım ve network alt yapımızın yüksek erişebilirliği ile alakalı olup yüksek erişebilirlik senaryolarının bilinen diğer yüzüdür.