Virtualization

Sanallaştırma Çeşitleri

Sanallaştırma teknolojilerinin kullanıldığı alanlar dört ana şekilde sınıflandırılabilir;

  • Ağ Sanallaştırması
  • Sunucu Sanallaştırması
  • İşletim Sistemi Sanallaştırması
  • Depolama Alanı sanallaştırması

Ağ Sanallaştırması

Çoklu servis sağlayıcılarının dinamik olarak birbirlerinden ayrı bir şekilde yalıtılmış sanal ağlar oluşturmasını sağlayan ağ ortamıdır. Bu ağlar uçtan uca hizmet dağıtabilirler. Sanal ağlar, ağ kaynaklarını kullanıcılar için etkili bir şekilde paylaştırılabilir ve verimlilik esasına göre yönetilebilirler.

Sunucu Sanallaştırması

Sunucuların atıl kalan kaynaklarının kullanılması maksadıyla, ortak bir havuzda toplanması suretiyle, kaynakların bir tek sunucuya değil, birden fazla sunucunun ortak kullanımına tahsis edilmesi ve yük dengeleme yöntemleriyle performans ve kapasitenin artırımının sağlanmasıdır. Sanallaştırmanın en çok kullanılan şeklidir. Sunucu sanallaştırması paylaşım ve kullanımı artırır, sunucuların alan olarak yayılmasını önler, enerji tasarrufu sağlar, bakım masraflarını azaltır ve donanım ihtiyacını en aza indirir. Sunucu sanallaştırması, farklı yazılımların sadece kendi sanal ortamlarında çalışmasını sağlayarak, sistemin güvenliğini artırıcı rol oynar.

İşletim Sistemi Sanallaştırması

İşletim sistemi (Operating System – OS) sanallaştırması, uygulamaların şeffaf bir şekilde başka makinelere taşınması, fiziksel sunucuların konsolidasyonu, çalışır halde iken (online, çevrimiçi) OS bakımı yapılması ve güçlendirilmiş bir sistem güvenliği gibi avantajlar sağlar. OS sanallaştırmasında, sunucular üzerindeki uygulamaların güvenlik olarak kırılgan yapıda olanlarının aynı VMware’i kullanırken bile diğerlerinden izole edilebilmesi sağlanmaktadır. OS’lerde hatalı uygulama olduğunda, bu hatalı uygulamaların diğer OS’lere taşınması suretiyle hata toleransı sağlanmaktadır. Uygulamaların göç edilebilmesi sayesinde dinamik yük dengeleme yapılabilmekte, OS bakımı yapılacak sistemlerin üzerindeki uygulamaların çalışır vaziyette göç ettirilebilmesi, uygulamalardaki kesinti zamanlarını en aza indirir.

Depolama Alanı Sanallaştırması

Fiziksel depolama alanlarının mantıksal olarak farklı bir şekilde görülmesini sağlar. Genelde, birçok fiziksel depolama ünitesinin tek bir depolama ünitesi olarak birleştirilmesidir. Bir diğer kullanım şekli olarak farklı ağdaki fiziksel depolama alanlarının tek bir depolama alanı gibi kullanılmasını sağlayacak şekilde mantıksal olarak birleştirilmesini ifade eder. Sanallaştırmanın birçok faydası olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. En önemli avantajının ise maliyeti önemli ölçüde azaltmasıdır.

Kolay Yönetilebilirlik

Sanallaştırma kullanarak, tek bir fiziksel makine üzerindeki sunucu ve bilgisayarların kontrol edilmesi ve yönetilmesi mümkündür.

Uyum Sorununun Ortadan Kalkması

Geçmişte çalışmakta olan bilgisayarlarda, farklı işletim sistemleri arasında uyumluluk sorunu yaşanmaktaydı. Günümüzde, bir tek fiziksel makine üzerine farklı işletim sistemine sahip ve birbirini etkilemeden aynı anda çalışabilen sanal makineler kurulabilmektedir.

Hata Tespiti ve İzolasyonu

Sanal makinelerdeki herhangi bir hata, diğerini etkilememekte ve sorunlar otomatik olarak izole edilmiştir. Sistem yöneticisi sorun çözerken, diğer sanal makineler çalışmaya devam eder.

Arttırılmış Güvenlik

Sistem yöneticileri veri ve uygulamaları fiziksel makine üzerindeki farklı sanal makinelere ayırabilirler. Bu erişim kontrolü sağlar.

Kaynakları Etkin Kullanmak

Fiziksel makinelerde ek bir uygulama veya servisin çalışmasından ziyade, birçok sanal makinenin tek bir fiziksel makine üzerine kurulması ile kaynaklar daha etkin kullanılır.

Verilerin Taşınabilirliği

Sanal makineler, herhangi bir veri kaybı ve fonksiyonellik kaybetmeden, bir fiziksel makineden, diğerine taşınıp çalıştırılabilmektedir.

Problemsiz Testler

Bir veya daha fazla sanal makine, test makinesi olarak kurulabilir. Bu şekilde uygulama ve güncelleme sorunları, günlük iş akısını etkilemeden, test makinelerinde görülür.

Hızlı Dağıtım

Sanal makine sabit diskleri kopyalanıp, başka bir fiziksel makineye kolayca transfer edilebilir. Bir sanal makinenin taslak makinesi olarak kullanılması ve bu makineden kopyalar üretilmesi sistem yöneticileri için bir avantajdır.

Maliyetlerin Azalması

Daha az fiziksel donanım, elektrik sarfiyatı, soğutma ihtiyacı, fiziksel alan ve düşük personel kullanımı nedeniyle maliyetler azalmaktadır.

Uygulamaları Ayırmak

Servisler ve uygulamalar birbirleriyle çakışabilirler. Sanal makinelerde bunlar farklı yerlere kurularak ayırabilmektedir. Kaynak ve işlemci gücü israfı olmadan, tek bir fiziksel donanım efektif bir şekilde kullanılır.