Felaket Kurtarma Merkezi

İş sürekliliği veri yedeklerinden geri dönmek değildir, tüm uygulamaların kalınan yerden çalışmasını da sağlamaktır. Bu sebepten felaket kurtarma merkezleri vardır.

Devamı
  Felaket Yönetimi

Felaket yönetimi, olağanüstü bir durum meydana geldiğinde kurumun kritik hizmet ve süreçlerini ayakta tutan bileşenlerin nasıl kurtarılacağına yönelik yapılan bir çalışmadır.

Devamı
  Kümeleme

Birbirinden bağımsız olan Disk, Sunucu ve İşletme Alanlarının çeşitli amaçlar için, tek bir yapı gibi kullanılabilmesine yarayan yöntemler bütünüdür.

Devamı
  Sanallaştırma

Sanallaştırma kullanarak, tek bir fiziksel makine üzerinde birden çok sanal sunucu oluşturulabilir, bunları aynı anda kontrol edebilir, yönetebilir ve kullanabilirsiniz.

Devamı
  Veri Tabanı Yansıtma ve Çoğaltma

Veri tabanı yansıtma ve veri tabanı çoğaltma, veri tabanı sunucuları için iki yüksek, veri kullanılabilirlik tekniğidir.

Devamı
  Veri ve Haberleşme Merkezi Hizmetleri

Günümüzde her kurumsal işletmenin kendi içinde barındırılması ya da bu amaca hizmet veren firmaların içinde bulundurulması zorunlu olan birimdir.

Devamı
  Yedekleme

Veri tabanı ve dosya sunucuları üzerinde bulunan verilerin, arıza, hata ve hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramaması için alınan kopyasıdır.

Devamı