Kümeleme

Birbirinden bağımsız olan Disk, Sunucu ve İşletme Alanlarının çeşitli amaçlar için, tek bir yapı gibi kullanılabilmesine yarayan yöntemler bütünüdür. Kümeleme işlemi veri kaybını, ağ bağlantısı kesintileri veya işlemlerden meydana gelen hataların önüne geçmek için tercih edilebilir. Kümeleme yapılan sistemlerden herhangi biri bozulduğu zaman, kümeleme yapısı o anda yükü diğer çalışan sistemlerin üzerine atar ve sistem kesintisiz çalışmasına devam eder. Eğer kümeleme asimetrik kümeleme olarak düzenlenmiş ise, yedekte tutulan sistem çalışıyor iken görev yapmaz ve hazırda bekler, sadece sistem çöktüğü zaman devreye girer. Asıl sistem taleplere tek başına cevap verdiği için de performans ve verimlilik üst düzeyde olur. Kümeleme yapılan diğer sistemler ana sistem kadar güçlü bir yapıya sahip olması da gerekmediği için maliyet olarak düşüktür. Simetrik kümeleme yapısında ise tüm sistemler yapı içinde çalışır ve yapıları eşit olması gereklidir bu maliyeti arttırır. Gelen talepleri ve işlemleri yaparken, veri okurken/yazarken süre biraz daha uzar. Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Kümeleme (Cluster) farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda node’lar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir.

Cluster ve NLB Teknolojisinin Yararları

High Availability

Türkçe karşılığı olarak yüksek erişebilirlik olarak çevirebiliriz. Bu demek oluyor ki sistem her durumda çalışmak üzere tasarlanmıştır. İhtiyacımız olan uygulamalarımızı, servislerimizi birden fazla sunucu üzerine yayarak, herhangi bir sunucu üzerinde oluşabilecek hatadan dolayı, çalışan sistemin etkilenmemesi için kullanılmaktadır.

Scalability

Türkçe karşılığı olarak ölçeklendirilebilirlik, genişletilebilirlik olarak çevirebiliriz. Cluster ve NLB yapıları, mevcut sistem üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmadan ve çalışan sistemin devamlılığını bozmadan büyütmemize olanak sağlayan özelliğidir. Sistemimiz çalışır durumdayken, cluster ve NLB içinde bulunan NOD’lardan herhangi bir tanesinin RAM, CPU vb.. parçaları üzerinde değişiklik yapmamıza imkan tanımaktadır.

Manageability

Türkçe karşılığı olarak yönetilebilirlik olarak çevirebiliriz. Geliştirilen cluster yapıları içinde ki NOD’larımızı yönetmemiz bu teknoloji ile çok kolay bir hal almaktadır. Cluster uygulamalarımızı sanallaştırma üzerine yoğunlaştırdıysak mevcut sunucularımızın image’ini almamız, backuplamamız çok daha rahat olmaktadır. Cluster veya farm içinde bulunan NOD’larımızı tek bir noktadan, merkezi olarak yönetmemiz gibi birçok avantajları bizlere sunmaktadır. Bu noktadan sonra ki kısım yazılımdan bağımsız olarak tamamen donanıma bağlı mevcut hazırlamış olduğumuz Fault Tolerance alt yapımızın donanım tarafını inceleyeceğiz. Bu bölümden sonra ki paylaşacak olduğumuz bilgi tamamen donanım ve network alt yapımızın yüksek erişebilirliği ile alakalı olup yüksek erişebilirlik senaryolarının bilinen diğer yüzüdür.