Fiziksel Server Barındırma

Tesla sunucu barındırma hizmeti yani Co-Location hizmeti sahip olduğunuz donanımların bir veri merkezinde çalıştırılması, gerekli enerji, soğutma, söndürme, teknik destek, güvenlik ve internet alt yapı gereksinmelerinin veri merkezi üzerinden sağlanması hizmetidir.
Firma, ihtiyaçlarına uygun özel donanımını kendi içinde barındırmak, barındırabilmek için gereken kaynaklara sahip olmak, alan ayırmak, yukarıda belirtilen şartları yerine getirmek ve bu masraflara maruz kalmak zorunda değildir. Uzun vadede işine odaklı firmalar için en uygun çözümdür.