Backup Testing Center

İş sürekliliği aşamalarından biri de “Felaket Stratejilerinin Planlanması’dır. Bu strateji kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumunda sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek alt yapıyı planlar. Bilişim teknolojileri tarafından bakıldığında, felaket kurtarma, kurum BT sistemlerinden hayati olanların çalışır tutulması veya kısa sürede çalışır hale getirilmesini amaçlar. Bunun içinde öncelikle kurumun yedekleme sistemlerinin iyi planlanmış ve güvenir olması gerekir. Yedekleme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışması felaket kurtarma sisteminin maliyetleri açısından çok önemlidir. Alınan yedeklerin periyodik olarak test edilmesi ve planlı tatbikatların yapılması elbette yedek almak kadar elzemdir, ihtiyaç halinde çalışmayan veya bozuk bir yedeğin hiç yedek almamaktan farkı yoktur. Bu ihmalin bedeli de çok ağır olabilir, Tesla Backup Test Merkezinde yedeklerinizi kontrol edebilir, geri dönüş stratejilerinizi periyodik olarak test edebilirsiniz. Böylece felaketlere karşı hazır olursunuz.