Ağ Sanallaştırması

Çoklu servis sağlayıcılarının dinamik olarak birbirlerinden ayrı bir şekilde yalıtılmış sanal ağlar oluşturmasını sağlayan ağ ortamıdır. Bu ağlar uçtan uca hizmet dağıtabilirler. Tesla’nın sanal ağ hizmeti ile ağ kaynaklarınızı kullanıcılarınız için etkili bir şekilde paylaştırılabilir ve verimlilik esasına göre yönetilebilirsiniz.